Hvad er dine rettigheder hos os?

Jeg er inspireret til lave dette indlæg, så det afklares hvordan man står, når man køber noget. Mange tror nemlig der er garanti i Danmark, og det er der ikke, der er reklamationsret, og man skal være opmærksom på at reklamationsretten bortfalder, når varen ikke virker, uden at det er fejl i produktet.

Vi tilbyder reklamationsret, som var du alm forbruger, som en service. Dette selvom du i forbrugerstyrelsens øjne, er professionel, så snart du laver negle på andre og vi derfor kunne fravælge at yde den service.

Men hvad er reklamationsret? Reklamationsret er at du kan klage over varen i 24 mdr. I de første 6 mdr er det firmaet, der skal kunne bevise at produktet ikke har fejl ved købstidspunkt, i de sidste 18 mdr er det DIG, der har bevisbyrden og skal kunne sandsynliggøre at fejlen har været der fra starten. Dette gælder ikke ved ting, der naturligt er slidt inden eller kan fordærves.

Viser det sig at der er en fejl i dit produkt, skal du straks kontakte os. Vi iværksætter en undersøgelse, det kan være i Holland eller hos en fagmand i DK, alt efter hvad der er billigst. Du skal passe på med blot at se tiden an, da tiden kan have betydning for om fejlen anses for at have været der fra starten eller ej. Du skal også passe på med at nægte at få varen undersøgt, da du så senere ikke kan klage over samme fejl, du frasiger dig simpelthen retten til det, hvis du oplyser en fejl og derefter ikke lader os tjekke op på den.

Vi har enten fagmand i DK eller Holland til at vurdere om fejlen falder indenfor reklamationsretten eller ej.

Her er en beskrivelse af 3 scenarier hos os:

1. Vi har en kunde der indlevere en Twin-light, kunden har købt den brugt, og vi kan ikke se den er indkøbt for mindre end 3 år siden. Vi tjekker lampen og kan se at den er i dårlig stand, dette kan konstateres ved syn, ligesom vi kan konstatere at bundpladen bør skiftes og der skal ny adaptor til, da ledningen er knækket.

-Vi kontakter kunden, der får præsenteret muligheden for yderligere underøgelse og reparation for egen regning. Kunden afslår og sagen afsluttes.

2. Vi har en kunde, der har købt en twin-light hos os. Da lampen er 11 mdr ca. driller den på autofunktion, og kunden indleverer den til os og beder os finde ud af hvad der er galt. Vi tjekker lampen og kan se at det er sensoren, der er noget galt med, og kan ikke se varen har lidt overlast, der kunne føre til at sensorerne ødelægges.

-Kunden får derfor udskiftet sensorerne uden beregning, dækket af reklamationsretten.

3. Vi en kunde, der har købt en el-fil. Da filen er 1 år og 10 mdr gammel, kommer kunden og siger at den ikke virker og vil have den fikset. Vores fagmand åbner motor-delen og finder at den har lidt fysisk overlast, da der er dele knækket i filen, som ikke kunne knække ved normalt brug. I dette tilfælde er det derfor kunden, der hæfter. Normalt ville vi i det tilfælde, kontakte kunden og lade hende vurdere om filen skal repareres, men da filen har lidt overlast på en sådan måde, at dele i filen har siddet i spænd og forårsaget periodisk funktion, vil filen ikke kunne leveres tilbage i samme stand som modtaget, da man ikke kan sætte delene i spænd igen. Fagmanden reparerer derfor filen, så den ikke skades yderligere. Vi servicerer håndtaget, der er fuld af støv, og derfor kan “hoppe” lidt i bittet, dette gør vi uden beregning, trods vi kan se at de råd, der er under produktet i shoppen ikke er fulgt.

-Kunden præsenteres for regningen for reparation (minus service på håndtag), da reklamationsretten ikke er dækkende, når der opstår skader som ikke sker pga normalt brug.

I sidste tilfælde ønsker kunden ikke at betale og er meget skuffet over vores service, da kunden ikke mener at have skadet filen. Vi kontakter forbrugerstyrelsen for at sikre at vi overholder al lovgivning og yder korrekt service. Her oplyses vi (og oplyste videre) at kunden har muligheden for at indgive en klage, i den forbindelse er loven således, at vi beholder filen indtil sagen er afsluttet, som hæfte for regningen, de vurderer at kunden bør betale eller vi må omgøre reparationen, men at de selvfølgelig gerne hører kundens side, for at kunne lave en konkret vurdering.

Kunden mener ikke at skulle betale da reparationen ikke er godkendt, her går sagen i hårdknude, da filen ikke ville have kunnet være samlet og funktionsdygtig som før uden reparation. Vi kan som erhvervsdrivende desværre ikke oprette en sag mod os selv, så vi kunne få det afklaret. Derfor får kunden nu filen udleveret uden beregning, og selvom vi har ret til at omgøre reparationen og levere en fil der ikke virker tilbage, gør vi det ikke.

Dette var 3 sager, hvor nogle var mindre komplicerede end andre, men resultatet af dem betyder nu desværre at vi må stramme op på reglerne, vi vil gerne yde en god service, men kan ikke risikere at vedblive at betale, hvis det er uden for reklamationsretten. Derfor vil i nu blive mødt med at skulle acceptere at betale for undersøgelse, hvis reklamationsretten ikke er dækkende, ligesom reparationstiden bliver forlænget fordi, vi først skal have fundet fejlen, derefter kontaktet jer ang pris på reparation og først derefter kan give fagmanden besked. Det beklager vi, men håber på forståelse.

I forbindelse med vores kontakt med forbrug.dk, oplyses vi at i så fald kunden anses for professionel (og det er kunden, så snart man udfører ydelser for andre uanset cvr. eller ej) kan kunden risikere at forbug.dk sket ikke vil tage sagen, da man ikke er dækket ind af de samme rettigheder som professionel. Jeg oplyser dog at jeg altid ønsker en vurdering af sagen, med den størst mulige pligt på mig, da jeg ikke ønsker at aftale dårligere service for mine kunder.

Det er samtidig jer, som kunder, der skal sætte jer ind i rettighederne. Vi oplyser hvad vi skal og bør på hjemmesiden, men kan ikke sikre os at alle læser det de reelt krydser af, de er enige i. Det er så vigtigt at I selv sørger for dette for at undgå dårlige oplevelser!

Det er selvfølgelig surt at man kan risikere som kunde 1, helt at stå “uden” en vare eller som kunde 3 at få en uventet regning, pga skade på produkt, men vi kan simpelhen ikke betale for reparationer, der ikke skyldes fejl på varerne. Det ville svare til at forvente at man får skærmen på sin Iphone dækket, hvis man taber den. Selvom man ikke lige synes man har tabt sin vare, så er der mange andre måder man kan risikere at skade sine ting, selvom man ikke lige lægger mærke til det, det er der vores fagmand kommer ind i billedet.

Det er 100% fagmandens vurdering om fejlen har været der fra starten eller opstår pga overlast. Vi foretrækker at bruge udefra-kommende, da de ingen interesse har i at holde med os, og derfor giver en 100% objektiv vurdering, men er den billigste løsning for alle Holland, er det dem vi bruger.

Loven er til for at beskytte både jer forbrugere, men også os erhvervsdrivende, og er der det mindste tvivl, så anbefaler vi jer altid at få en vurdering på forbrug.dk. Vi giver gerne alle de oplysninger, der skal til.

Vi vil rigtig gerne gå meget langt for at hjælpe og yde en god service.