Afbudsregler kurser

Din tilmelding er gældende når du har sendt mail med tilmelding og betalt depositum. Depositummets størrelse er afhængigt af kursets pris.

Kurserne skal være fuldt betalt senest 21 dage før kursusstart.

Du får infomail ca. 3-4 uger før kursus start, her står hvilke muligheder for betaling du har.

Skal du melde afbud er det VIGTIGT at gøre det pr mail, det er IKKE nok at lade være med at betale din faktura, bogholderiselskabet vil påbegynde en rykkerprocedure hvis ikke de får besked om andet.* 

Afmelding skal ske senest 21 dage før kursus, sker afmelding senere tilbagebetales depositum ikke. Afmeldes senere end 14 dage før, tilbagebetales 50% af beløbet ikke. Dette er også gældende ved tilmelding senere end 21 dage før.

Sker afmelding senere end 7 dage før, tilbagebetales det fulde beløb ikke.

UDEBLIVELSE FRA GRATIS KURSER ELLER EKSAMEN UDLØSER ET GEBYR PÅ 400 KR EX MOMS!

Har du ikke betalt kurset før afbud og det er afmeldt for sent, vil du modtage faktura på beløbet.

Man kan dog vælge i visse tilfælde (sygdom osv) ved for sen afmelding at benytte det mistede beløb på/som tilskud til, et tilsvarende kursus næste gang et sådan afholdes hvis man afmelder senest 10 dage før (Man kan kun flytte kursusdatoen 1 gang) BEMÆRK dog at ved specielle tilbud på kurserne, kan man blive opkrævet et restbeløb, hvis der ikke er tilbud på den kursusdato man så vælger.

Senest 10 dage før kursusdatoen får du en mail hvis der IKKE er nok tilmeldinger til at kurset afholdes.

*Er der først rykker på skal du betale, ellers videresendes sagen til inkasso, rykkergebyrerne går ikke til Magnetic Nail Design Danmark, men til Ibill og Magnetic Nail Design Danmark skal selv dække beløbet, hvis I ikke betaler det.